Schowek () Porównywarka ()

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych jest Mebel Bos Sp. z o.o. z siedzibą w Chmielek 204, 23-412 Łukowa, wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000417809, REGON: 061404000, NIP: 9182161273.

 

Dane osobowe, cele i podstawy przetwarzania

W ramach korzystania z naszego Serwisu przekazujecie nam Państwo następujące dane:

• podstawowe dane identyfikacyjne podane w formularzach kontaktowych: imię i nazwisko, email, adres. Dane te zbierane są w celu nawiązania kontaktu zwrotnego i odpowiedzi na zadane przez Państwo pytania oraz celem usprawnienia prowadzenia korespondencji. 

• elektroniczne dane identyfikacyjne i dane lokalizacyjne zapisywane w konfiguratorze. Dane te pozyskiwane są w celu przesyłania wiadomości z konfiguracją zawierającą informacje handlowe na temat interesujących Państwo produktów.

• dane uzyskane dzięki korzystaniu z technologii podczas przeglądania przez Państwo naszego serwisu tj. dane zapisywane w plikach cookies, informacje o przeglądanych aplikacjach i sposobie korzystania z witryny, dane lokalizacyjne. Dane te zbieramy celem dostosowania naszych usług do Państwa potrzeb i innych użytkowników.

• logi systemowe zapisywane podczas Państwa wizyty w naszym serwisie dotyczące np. czasu wizyty, adresu IP, rodzaju przeglądarki, adresu URL ostatnio odwiedzanego przez użytkownika, informacji o błędach o ile takie wystąpiły itp. Logi wykorzystujemy do administrowania serwerem i zapewnienia jak najbardziej sprawnego jego funkcjonowania.

Dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

 

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przekazane przez Państwo będą przetwarzane w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres ten nie jest możliwy do jednoznacznego określenia i zależy od decyzji dotyczących korzystania z funkcjonalności Serwisu, w związku z którymi dane zostały pozyskane. Dane osobowe przetwarzane w celach objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane w tych celach do czasu odwołania zgody.

 

 

Dostęp do danych

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych w zakresie: informacji w jaki sposób Państwa dane osobowe są przetwarzane, aktualizacji danych osobowych lub ich usunięcia bądź ograniczenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie lub złożenia skargi w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: mebelbos@mebelbos.pl lub kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Mebel Bos Sp. z o.o., Chmielek 204, 23-412 Łukowa

Pliki cookie przetwarzamy wyłącznie za Państwa zgodą. Aby wycofać lub wyrazić zgodę na wykorzystanie plików cookies, prosimy o dokonanie przez Państwo odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

 

Udostępnianie danych

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom trzecim wyłącznie w związku z realizacją celów Serwisu t.j:

• naszym partnerom w przypadku wypełnienia formularza kontaktowego, w którym niezbędnym jest powołanie się na Państwa dane celem udzielenia odpowiedzi na zgłoszone przez Państwo zapytanie.

• podmiotom, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej działalności i świadczeniu usług m.in. dostawcy usług zaopatrujących nas w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające realizację umowy świadczenia usług funkcjonalności Serwisu oraz zarządzanie organizacją administratora (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe, podmioty świadczące usługi IT, dostawcy usług prawnych i doradczych);

• podmiotom dokonującym analityki danych w celu personalizacji reklam i będące w tym zakresie odrębnymi administratorami – Google, Facebook;

• organy publiczne w ramach walki z oszustwami i nadużyciami,

Wszystkie podmioty, którym w trakcie naszej współpracy powierzamy przetwarzanie danych osobowych, zapewniają odpowiednie sposoby zabezpieczenia danych oraz gwarantują ich pełne bezpieczeństwo, co jest potwierdzone m.in. zapisami stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz regulaminami świadczonych przez nie usług.

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Wszelkie przekazywanie danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego może następować jedynie w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi będą m.in. standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Unię Europejską.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Zmiana polityki prywatności

O wszystkich zmianach naszej Polityki Prywatności, będziemy informować niezwłocznie, odpowiednio modyfikując zapisy w Serwisie.