Wysyłka w 24h
Odbierz 5% rabatu
Powyżej 2500 zł dostawa GRATIS
Reklamacje i zwroty

Opublikowano:

REKLAMACJE I ZWROTY: 

Reklamacje :

      Zgłoszenie reklamacji należy wysłać drogą elektroniczną na adres sklep@mebelbos.pl lub tradycyjnie w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

       Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:

- Imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego

- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji

- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego

- numer elementu, którego dotyczy reklamacja (dane z instrukcji montażu)

- opis wady/uszkodzenia (opcjonalnie dokumentację fotograficzną)

- jeśli zauważyłeś uszkodzenie opakowania zewnętrznego spowodowane transportem, do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć protokół uszkodzenia od firmy kurierskiej

          Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

           Sprzedający rozpatruję reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

          W przypadku reklamacji dotyczących mebli tapicerowanych procedura reklamacyjna wygląda następująco:

 - ocena reklamacji przez specjalistów na podstawię dokumentacji fotograficznej

- ewentualne ustalenie terminu wizyty serwisu reklamacyjnego pod wskazanym adresem przez Kupującego

- termin wizyty serwisu oraz możliwość dokonania naprawy na miejscu jest za każdym razem ustalana indywidualnie oraz uzależniona od możliwości technologicznych i logistycznych

         Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź adres poczty tradycyjnej.

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:

    Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) art. 27, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

  Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni na adres e-mail sklep@mebelbos.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Sprzedającego.

Prawidłowo sporządzone oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać : 

- nazwę kupionego przedmiotu/przedmiotów

- datę zawarcia umowy 

- datę odbioru przedmiotu/przedmiotów

- imię i nazwisko Kupującego 

- adres Kupującego

- datę odstąpienia od umowy 

     W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana  za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym . Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

    Zwrot towaru następuje na koszt Kupującego. Kupujący ma obowiązek zapakować towar w sposób bezpieczny do transportu oraz wydać paczkę/paczki kurierowi.                      

   Sprzedający  w ciągu 14 dni od złożonego, prawidłowo wypełnionego oświadczenia,  zwróci pieniądze przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał konsument. Jeżeli użycie tego samego sposobu zapłaty nie jest możliwe, Sprzedający poprosi Kupującego o wskazanie innego. Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem pieniędzy do momentu fizycznego otrzymania odesłanego przedmiotu.